Solvända

Vänder mig
mot dig
likt en solvända
mot solen.

Ser upp
i ditt strålande
ansikte

med ett barns tillit.

En anspråkslös blomma
sprungen
ur din skaparhand.

Annie Lensson

This entry was posted in Tro. Bookmark the permalink.

Comments are closed.