Förgätmigej

Meningen med livet
kanske är livet i sig.
Som ett blomster på marken
det ropar: “Förgät mig ej!”

Annie Lensson

This entry was posted in Lite av varje. Bookmark the permalink.

Comments are closed.